Projecten

In projecten gaat het niet alleen om het tastbaar resultaat of een strakke planning. Openheid en uitwisseling dragen bij aan een aangename werksfeer. Samenwerking: een project is succesvol dankzij de som der delen van het team.

Geinteresseerd?
We kennen het allemaal. De projecten waarover we jaren later nog enthousiast anekdotes oprakelen. Wat waren de succesfactoren? De goede mensen, het momentum, eenduidige doelen, soms afzien maar dan wel samen, verschillende optiek maar gelijkwaardige bijdragen, elkaar de ruimte geven, humor, en uiteindelijk zien dat het werkt in de praktijk. Als een project saamhorigheid oplevert tussen de betrokkenen is het resultaat op voorhand al bijna gegarandeerd.

Prost Profiel heeft vele grote en kleine projecten geleid, of bijgedragen in projectteams. De referentielijst geeft een inkijk in soorten projecten en bijbehorende opdrachtgevers. Vaak gaat het om nieuwe beleidsterreinen, nieuwe samenwerkingsverbanden of technologische innovaties. Verder is er een ouderwets element in de samenwerking: betrouwbaarheid. Afspraken stipt nakomen, integer omgaan met (vertrouwelijke) informatie, hoge snelheid van werken, nauwkeurig gespecificeerde verantwoording van ureninzet. Degelijkheid en consistentie.

In voorkomende gevallen werkt Prost Profiel samen met anderen als aanvulling op de eigen expertise. De tarieven zijn concurrerend. Om dat zo te houden werkt Prost Profiel niet via detacheringsbureaus. Voordeel van een eenmansbureau: u praat niet met een accountmanager maar met degene die het persoonlijk moet waarmaken.