Tekst

Ingewikkelde materie helder en inzichtelijk maken. Vaak juist door zo min mogelijk tekst te gebruiken, maar schema’s, foto’s, matrices, afbeeldingen, die direct de essentie laten zien.

Geinteresseerd?
Meestal is het schrijven van (of de redactie voeren over) een tekstdocument onderdeel van een grotere opdracht. Maar soms ook is het produceren van een tekst de opdracht. Het gaat bijvoorbeeld om:
• Uitvoeringsplannen (gemeenten, provincies, kaderwetgebieden);
• Jaarplannen voor gemeentelijke afdelingen;
• Technisch georiënteerde toelichtingen van innovaties en hun toepassing;
• Beleidsdocumenten, visies, strategieën, plannen van aanpak;
• Technische richtlijnen (met name Rijkswaterstaat);
• Evaluaties van organisaties en/of hun beleid;
• Gebiedsgerichte aanpak, regionale ontwikkeling;
• Bestuurlijke oplegnota’s.

De uitdaging is om een complexe praktijk uiteen te rafelen tot de essentie, en dat zo eenduidig mogelijk weergeven. Op deze website staan enkele voorbeelden van documenten die nadrukkelijk een publieke functie hebben of hadden (alleen openbare publicaties zijn opgenomen).
WordPress › fout

Er heeft zich een kritieke fout voorgedaan op deze site.

Meer informatie over probleemoplossing in WordPress.