Interim

Zeker in interim functies is de vertrouwensrelatie met de opdrachtgever cruciaal. In wezen is 'interim' vaak een laatste redmiddel binnen een organisatie: iemand tijdelijk inhuren die er eigenlijk al had moeten zijn.

Geinteresseerd?
Als er dan extern wordt ingehuurd, verwacht u een optimaal inzicht in uw organisatie en de betreffende doelen. In overleg vooraf zal ik stevig doorvragen op de context, de geschiedenis, de betrokken mensen en de onderliggende vraagstukken. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer moeten weten dat het persoonlijk en inhoudelijk ‘klikt’.

Ik probeer altijd een evenwicht te vinden tussen organisatiedoelen en de drijfveren van mensen. Waar nodig knopen doorhakken. Geen obligaat managersjargon maar gewoon het beste halen uit de mensen en hun organisatorische optelsom. Mijn compassie betreft altijd de mensen die het echte werk doen.

Voor interim werk geldt een scherp uurtarief. Vuistregel is dan twee maal het brutosalaris van degene die tijdelijk wordt vervangen gedeeld door het aantal werkbare uren. Tenslotte: ‘interim’ betekent ook dat er een afscheid volgt. Als persoon mogen we elkaar missen, functioneel gezien hoort een interimmer zo snel mogelijk overbodig te zijn.