Disclaimer

Op deze website zijn foto's te bekijken die, voor zover bekend, openbaar gemaakt mogen worden. Indien u hier desondanks een foto tegenkomt en bezwaar heeft tegen gebruik op deze website, neem dan contact op. Als uw bezwaar gegrond is, wordt overeenstemming gezocht of zal de betreffende foto worden verwijderd.

Eveneens zijn overheidsdocumenten (onder redactie van Prost Profiel) opgenomen als pdf. Het betreft uitsluitend documenten die openbaar zijn en ook te raadplegen in bijvoorbeeld de Koninklijke Bibliotheek of elders op internet. Documenten die louter een interne functie hadden of hebben zijn niet opgenomen.