Over Prost Profiel

Prost Profiel is het bureau van Aad Prost. Sinds 1992 heb ik me als adviseur toegelegd op projectmanagement en interim werk, met name in de sector verkeer en vervoer. Op die manier kan ik mijn technische achtergrond en opleiding als politicoloog gunstig combineren.

Navigeer naar

  Gedragscode CV Referenties
 

Achtergrond


De stijl van werken is nuchter en helder. Samenwerken in een open sfeer als sleutel voor succes. Wars van management-modes, adviesclichés en bijbehorend jargon. Maar vooral: consistent, richtinggevend, gedreven, persoonlijk betrokken. En altijd met de ambitie om concrete en werkbare resultaten te boeken. Als eenmansbedrijf ben ik grotendeels afhankelijk van mond-tot-mondreclame. Alleen al daarom is iedere opdracht opnieuw een appèl op inzet en betrokkenheid.

Opdrachten


Opdrachten van Prost Profiel bestaan uit projectmanagement en interim-opdrachten in de sector verkeer en vervoer, soms gerelateerd aan ruimtelijke ordening. Daarbinnen komen ook zaken aan de orde zoals het organiseren van beleidsdagen, leiden van workshops of bestuurlijke sessies en het schrijven van teksten.

De opdrachtgevers zijn overheden en publieke organisaties:
• Ministeries en Rijkswaterstaat;
• Provincies;
• Regionale samenwerkingsverbanden;
• Gemeenten.

Opdrachten kenmerken zich vaak door een complex krachtenveld, maatschappelijke impact, technische innovatie of gevoelige politieke context. De rode draad is dat er meer nodig is dan een technisch rationele opvatting over hoe veranderingen gedaan te krijgen. Waar ‘goede bedoelingen’ dreigen te stranden op een ingewikkelde praktijk. Bijvoorbeeld omdat er diverse disciplines zijn betrokken of veel actoren met uiteenlopende belangen. Of omdat een nieuwe techniek zich in de praktijk moet bewijzen. Vrijblijvende ‘hoe het zou moeten’-advisering is niet voldoende. Ik wil zorgen dat het werkt in de praktijk.

Voor opdrachtgevers


In het kader van de opdrachtverlening zijn drie documenten beschikbaar: Ten eerste CV en referentielijst. (De referentielijst niet zozeer als 'staat van dienst' maar vooral omdat ik graag iedere nieuwe opdrachtgever uitnodig om daadwerkelijk contact op te nemen met voorgaande opdrachtgevers.) En omdat ik werk voor de publieke zaak is er een gedragscode integriteit.